WEB базирано приложение за споделяне справки и анализи върху карти в рамките на организация.

Spectrum Spatial Server дава бърз и лесен достъп до актуална информация за местоположението на активи, съоръжения и услуги. Подпомага вземането на по-ефективни решения.

Spectrum Spatial карта

Основни функционалности

Предимства и ползи от Spectrum Spatial

Области на приложение

Spectrum Spatial е приложение, подходящо за всички, за които районите и местоположението на клиентите или инфраструктурата пряко влияе на бизнес процесите.

Телекомуникационни компании

Фирми за комунални услуги

Банки

Застрахователни дружества

Ако желаете повече информация или имате въпроси, обадете ни се!