Услуга за валидиране, почистване, стандартизиране и подобряване на адресни данни; геокодиране на адреса чрез добавяне на географските му координати.

Нашата технология е съобразена с особеностите на българската адресна система. С нея получавате най-качествената обработка.

Почистване на адреси
Почистване на адреси - идентифициране

Идентифициране

Анализираме отделните компоненти на адреса и при необходимост ги коригираме, допълваме, почистваме.

Почистване на адреси - валидиране

Валидиране

Проверяваме дали адресът е реален и точен и актуализираме при необходимост.

Почистване на адреси - нормализиране

Нормализиране

Привеждаме всички адреси в подреден вид по стандарт с актуално, пълно и точно наименование.

Геокодиране

Геокодиране

Присвояваме географски координати на всеки адрес. Така ще можете да го локализирате върху земната повърхност и видите върху карта.

Допълване на пощенски код

Допълване с П.К.

Добавяме пощенски кодове към данните с адресите.

Вграждане на адресна услуга

Вграждане

Вграждаме адресни услуги във Вашите приложения посредством API (интерфейс за приложно програмиране).

Предимства и ползи от почистване на адреси

Какво е необходимо да направите, за да използвате услугата ни

Области на приложение

Повече от 85% от бизнес информацията съдържа и адресна компонента.
Коректността на адреса и местоположението му са от ключово значение за удовлетвореността на клиентите и оптимизирането на разходите за посещение.

Куриерски услуги

Търговия

Kомунални услуги

Публичен сектор

Финансови услуги

Застрахователна дейност

Сервизни организации

Доставки и вземания