Услуги за вграждане в уеб приложения и фирмени информационни системи.

Приложните програмни интерфейси (API) гарантират бърз и безопасен обмен на информация и лесно свързване на различни приложения. Тази технология осигурява допълване на възможности във фирмените информационни системи с данни и справки, генерирани от външни източници – GPS системи, оптимизация на маршрути, генератори на адреси или местоположение на адрес, работни графици и други. С API може лесно да изградите приложения за разнообразни справки в таблици, графики и карти.

API

Дейтамап предлага лесни за вграждане приложни програмни интерфейси (API) от корпоративен клас за бизнеса и търговията на територията на България.

API за адреси

DataMap Address API

Услуга за проверка, намиране на актуален адрес, неговото местоположение и за намиране на най-близък адрес по координати. DataMap Address API включва поддръжка на алтернативни адреси и оценка на резултата (точност). Сходна е услугата DataMap Object (POI) API за намиране на местоположението на обект и намиране на най-близък обект по координати.

API за оптимизация на маршрут

DataMap Routing API

Услуга за оптимизация на реда за обхождане на обекти. Използва данни за местоположението на обектите и условия за тяхното посещение. Определя се реда на обхождане за всеки маршрут с възможност за изчисляване на разстояния и време за пътуване.

API за карти

DataMap Mapping API

Услуга за вграждане на карти в приложения, която предоставя достъп до широк набор от електронни карти на България и населените места.

API за GPS

DataMap GPS/IoT API

Осигурява използване на данни и справки от GPS системи в други фирмени системи. Включва транспортни анализи и данни за оценка на работата и поведението на водачите.

Имаме ресурс за развитие и адаптиране според нуждите на нашите клиенти.

Предимства и ползи от интегрирането на Datamap API

Области на приложение

Нашите програмни интерфейси се използват успешно в различни направления, сред които:

Телекомуникации

Куриерски услуги

Транспорт

Търговия на дребно

Финансови услуги

Застрахователни услуги

Платформи за поръчки на храна

Доставки на стоки

Таксиметрови услуги

„35% от днешните технологични лидери генерират повече от една четвърт от приходите на своите организации като пряк резултат от API (Application Programming Interface).“
анализ на MuleSoft, 2020 г.