Нови възможности на GPS системата за контрол на транспорта, свързани с тол таксуването!

Новости в GPS системата, свързани с тол таксуването

За да спестим неудобства на клиентите ни, свързани с отчитането на тол таксите, направихме някои важни нововъведения. С тях ще имате:

  • съобщение дали е получена валидна квитанция от тол сървъра
  • известяване, ако има проблем с GPS устройството, при подаване на сигнал към тол системата

Свържете се с нас за повече подробности!

Контакти