Широкообхватна универсална географска информационна система с възможности за създаване, редактиране, териториални анализи и печат на геопозиционирана информация.

MapInfo Pro e мощна и функционална система, която лесно се интегрира с различни продукти. Хора, свикнали да работят само с Word и Excel, след няколко часа работа с продукта откриват колко лесно и удобно средство е MapInfo за визуализиране и анализ на техните бази данни. Системата е толкова достъпна и отворена, че дори неспециалисти могат да разработват собствени приложения. Практиката показва, че тази технология се изплаща в кратки срокове и започва да носи печалба и икономии много бързо.

ГИС MapInfo
MapInfo възможности

MapInfo осигурява обработка на териториално разположени бази данни с възможност за визуализация и анализ на големи масиви от взаимно свързани графични и таблични данни, което спомага за по-добро управление на ресурсите, за вземане на решения и прогнозиране посредством проиграване на ситуации.

Възможности на MapInfo Pro

Предимства и ползи от MapInfo Pro

MapInfo е бързо развиващ се продукт, който ще помогне да увеличите приходите от бизнеса си. Ако желаете повече информация или имате въпроси, обадете ни се.