DataMap GPS дава възможности за добавяне на още параметри, според нуждите за контрол и наблюдение на Вашия автопарк

Реално време

Пълен поглед върху поведението на всяко превозно средство от автопарка в реално време върху карта и в таблица. Ще имате моментна и постоянна информация за:

  • местоположение и посока на движение на превозното средство
  • престои
  • моментна скорост
  • допълнителни параметри като ниво на акумулатор, състояние на двигател (включен/изключен), гориво и др.
  • време на последна актуализация на изпратените данни
GPS система за наблюдение в реално време
GPS система за наблюдение - следа на движение

Следа

Съдържа информация за движение за определен изминал период от време под формата на следа на движение и местоположения на престоите върху карта. Данни, анализирани в таблица, като времетраене и адреси на престоите, състояние на двигател при престой (включен/изключен). Възможност за филтриране и избор на визуализация на следата.

Справки

Системата прави различни справки и обобщения на данните, включващи километри, изразходвано гориво, различни датчици, допълнителни параметри, като моточасове, престои и др. Информация за движението и състоянието на превозното средство освен от GPS устройството, може да се събере и от бордовия компютър или от допълнително монтирани датчици. Възможност за отчитане на лични и служебни километри. Счетоводни справки в удобен вид с възможност за добавяне на допълнителни параметри.

GPS система за наблюдение - справки
GPS система за наблюдение - анализи

Анализ

Анализ със справка за транспортно средство за изминал период във вид на таблици, карти и графики. Детайлен преглед на състоянието на автомобила и поведението на водача преди и по време на инцидента – катастрофа, глоба за превишена скорост, кражба и други.

Дневник събития

Поддържане на данни за планови и извънпланови разходи за всеки автомобил. Отчитане и планиране на разходи по поддръжката на целия автопарк. Автоматизирана справка за предстоящи планови дейности – по време и/или километри – Годишни Технически Прегледи, винетки, смяна на масло и други. Включена функция за напомняне.

GPS система за наблюдение - дневник
GPS система за наблюдение - пътни листа

Пътни листа

Автоматично генериране на пътни листа с изминато разстояние от един обект до друг, престой и време на престоя, адресиране на престоите, показване на километраж, връзка с водач. Могат да бъдат изготвени за конкретен водач или за автомобил, управляван от няколко водача. Генериране на файл за печат.