Услугите ни могат да ви помогнат в практическо използване на електронни карти в помощ на публичния сектор – администрацията и гражданите на вашата община.

Някои от разработките ни са сравнително нискобюджетни, лесни за ползване и същевременно с висока обществена полезност.

ГИС за общини

Нашите услуги са в помощ на администрацията в различни направления на публичния сектор:

Енергоснабдяване

Общинско самоуправление

Градоустройство

Социално управление

Здравеопазване

Образование

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

Ако желаето повече информация или имате въпроси, обадете ни се.