По-ефективно разполагане на ресурсите с цел намаляване на престъпността и създаване на по-безопасно общество.

Местоположението е с ключово значение за службите за обществена сигурност, спасителните служби и гражданска защита, за да се осигури възможност за сътрудничество,да се мобилизират ресурсите по ефективен и ефикасен начин, успешно да се намали нивото на престъпността и в резултат да се създаде по-безопасно общество.

Проследяване и идентифициране на горещите точки на престъпления

Визуализиране на горещите точки и тенденциите в престъпността, анализ на данните и споделяне на информацията, всичко това позволява по-ефективна превенция на престъпността и намаляване на нейното ниво. Възможността за създаване на интерактивни карти позволява да се разкрият скритите модели и местните тенденции и взаимоотношения, и да се вземат бързи действия за спиране на престъпленията преди те да са се случили.

Горещи точки на престъпления
Обществена сигурност разполагане на ресурси

Стратегически по-ефективно разполагане на ресурсите

Добрият анализ води до по-добро разбиране и прогнозиране на престъпността. Въз основа на цикличния характер на престъпността, проектните решения могат да бъдат подкрепени от солидни доказателства, а не от предположения. Времевият анализ показва върховете и спадовете в престъпленията по седмици, месеци и години. Чрез пространствено проучване на тази информация – независимо дали става дума за употреба на огнестрелно оръжие, за организирана престъпност, кражби или сексуални престъпления – вземащите решения са в състояние да визуализират тенденциите и моделите. Това дава възможност за по-добро прогнозиране и провеждане на ситуационно и стратегическо планиране за оптимизирано използване на ресурсите, необходими за борба с потенциалните престъпления.

Анализ на безопасност на транспорта

С помощта на MapInfo и данни пътна полиция и транспортни специалисти могат да:

 • да анализират информацията за пътно-транспортните произшествия
 • да идентифицират опасни участъци от пътната мрежа с високи темпове на аварии
 • да планират дейности за намаляване на инцидентите и подобряване на безопасността
 • да планират обходни маршрути при необходимост от ремонтни или други дейности
 • да извършват оценка на трафика и скоростта в съчетание с данни от преброителни и други технически средства
Анализи за безопасност

MapInfo Pro, в съчетание с подходящи карти и данни помага на специалистите да разберат по-добре причините за произшествията на тези места и да намерят начини за тяхното намаляване.

Планиране на мероприятия

Планиране на мероприятия

Планиране на мероприятия свързани с обществени прояви:  манифестации, митинги и шествия и др.

 • Идентифициране и оценка на „горещи“ точки
 • Подпомагане на планирането, включително с оценка на инфраструктура, концентрации на транспортни средства и хора
 • Управление на наличните ресурси, в това число управление на мобилни екипи
 • Оценяване на уязвимост
 • Моделиране и прогнозиране: проиграване на сценарии от типа „Какво ще стане ако…“
 • Идентифициране и анализ на  инциденти и събития, които може да изискват по-нататъшно разследване