Географска оптимизация за по-добра организация в разноса на пратки

Интелигентното планиране на доставките и оптимизирането на маршрута са от изключително важно значение при куриерските услуги. Бумът в електронната търговия през последните години увеличи задачите на куриерите, броя на обслужваните клиенти и разшири районите на обслужване в страната. В резултат – сроковете на доставка в по-натоварени периоди се оказват проблем. За да се поддържа добро качество на куриерската услуга, оптимизацията е неизбежна.

Геомаркетинг за куриерски услуги
Райониране

Райониране и балансиране на обслужваната територия

Извършва се подходящо разделяне на обслужваната територия на райони с еднакво натоварване. Използват се данни за брой клиенти, площ, обем поръчки, местоположение на офиси и складове. Районите за обслужване трябва да са с близки характеристики, така всички куриери получат съпоставими по обем задачи.

Разпределяне на пратки

За логистичната задача за разпределяне на пратките в складовете и офисите за обслужване се използват различни параметри, като разстояние, покритие и др. Целта е да се извършат ефективно доставките – без излишни километри и за оптимално време.

Куриерски услуги разпределение
Куриерски услуги планиране на маршрут

Планиране на маршрути за доставки

Планирането на ефективен маршрут за извършване на множество доставки може не само да спести ценно време, но и да оптимизира подреждането на пратките в автомобила. Проектирането на маршрута осигурява навременни доставки и дава възможност за известяване на клиентите за час на доставка.