BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект № BG16RFOP002-2.083-0155-C02 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучер: Датамап-Европа ООД

Ваучер Тип 2, Група 2 “Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси”

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 20 000,00 лв. от които 17 000,00 лева европейско финансиране и 3 000,00 лева национално финансиране

НАЧАЛО: 16.11.2020 г.

КРАЙ: 16.08.2021 г.