Какво е новото в DataMap AddressUpdate‘2023?

Това е най-мащабното разширение на адресната база от 2015 г. насам.

Търсенето на адреси вече обхваща всички населени места в България!

Достъпът до адресите се осигурява чрез API интерфейс или приложенията на Дейтамап.

Свържете с нас, ако имате въпроси!

Контакти